en_GBpl_PL
en_GBpl_PL

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

…skuteczna grupa terapeutyczna najpierw zapewnia swoistą arenę, na której pacjenci mogą swobodnie wchodzić ze sobą w interakcje, następnie pomaga im rozpoznać i zrozumieć to, co jest dysfunkcjonalne w ich interakcjach, a na koniec umożliwia im zmianę tych nieadaptacyjnych wzorców.

I. Yalom

Terapia grupowa łączy ludzi, którzy mają wspólny problem. Pozwala dzielić się doświadczeniem i uzyskać wsparcie od siebie nawzajem. Pozwala zdać sobie sprawę, że nie jesteśmy sami w swoich doświadczeniach.

Sesje grupowe dają dostęp do różnych punktów widzenia i pozwalają uczyć się od innych, otrzymywać informacje zwrotne i wsparcie. Każdy uczestnik wnosi do grupy swoją historię i charakter. Doświadczenie wpływu jednostki na grupę i odwrotnie, pomaga zmniejszyć napięcie wynikające z faktu, że jesteśmy zarówno podobni, jak i różni się od innych ludzi.

Praca polega na intensywnym, emocjonalnym przeżyciu, połączonym ze zrozumieniem. Grupa stwarza warunki do obserwacji i refleksji nad sobą, uzyskiwania informacji zwrotnych, eksperymentowania z nowymi sposobami bycia, przeżywania, ekspresji i kontaktu. Dzięki lepszemu poznaniu siebie możemy żyć bardziej w zgodzie ze swoimi potrzebami i wartościami, możemy uczyć się rozumieć i szanować innych.

Chociaż na początku grupa może wydawać się nieco onieśmielająca, wiele osób uważa, że ​​gdy już pokonają ten problem, naprawdę korzystają na dzieleniu się doświadczeniami i spotykaniu z innymi ludźmi.

Bezwzględną zasadą w grupie jest, że traktowanie wszystkich informacji ujawnianych w grupie, jako poufne i prywatne. Dlatego w grupie nie mogą uczestniczyć osoby, które utrzymują ze sobą kontakty towarzyskie lub zawodowe.

W terapii grupowej dwóch terapeutów, spotyka się z grupą nieprzekraczającą dwunastu osób.

Chętnych zapraszamy na płatną pięćdziesięcio minutową konsultację z prowadzącymi.

GRUPA ROZWOJOWO - TERAPEUTYCZNA DLA RODZICÓW

„Życie z dziećmi w rodzinie nie polega na tym, co potocznie nazywamy wychowaniem. Decydująca jest jakość indywidualnego i wspólnego życia dorosłych. Życie dorosłych ma większy wpływ na dzieci niż jakiekolwiek świadome próby i metody wychowawcze. Dzieci mają prawo do życia z dorosłymi, którzy nie udają, że są nadludźmi.”

Jesper Juul

Przeznaczona jest dla osób, które borykają się z trudnościami w relacjach z bliskimi, z dziećmi. Jest dobrym miejscem, aby się tym trudnościom przyjrzeć, popatrzeć na nie z dalszej perspektywy i zatroszczyć się o siebie, a dzięki temu polepszyć relacje z dzieckiem/dziećmi i współmałżonkiem.
Grupa zamknięta 8-miesięczna. Dostępność grupy jest uzależniona od jej aktualnej liczebności, trwają zapisy.
Spotkania w poniedziałki w godzinach 18.30 – 20.30. Start październik 2018.

Grupa prowadzona przez: Annę Kowalską-Żelewską

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła dwuletnie szkolenie w zakresie edukacji psychologicznej oraz treningu grupowego i warsztatu umiejętności psychospołecznych. Wiedzę i doświadczenie zdobywała w Polsce oraz za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych i Finlandii. Obecnie szkoli się w terapii indywidualnej oraz grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową. Pracuje pod superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych