en_GBpl_PL
en_GBpl_PL

FILOZOFIA

Ludzie są bardzo złożeni, dlatego w swojej pracy stosuję podejście integracyjne. Korzystam z mojej wiedzy w zakresie terapii psychodynamicznej, mentalizacji, terapii systemowej i skoncentrowanej na emocjach, aby dopasować się do indywidualnych potrzeb.

FILOZOFIA

Ludzie są bardzo złożeni, dlatego w swojej pracy stosuję podejście integracyjne. Korzystam z mojej wiedzy w zakresie terapii psychodynamicznej, mentalizacji, terapii systemowej i skoncentrowanej na emocjach, aby dopasować się do indywidualnych potrzeb.

Podejście psychodynamiczne

Czasami styl tworzenia relacji może być problematyczny i prowadzić do depresji lub lęku. Dla przykładu, można nieświadomie sabotować relacje z ważnymi osobami, aby uniknąć zranienia lub odrzucenia. W terapii psychodynamicznej współpracuje się z terapeutą, aby zrozumieć, w jaki sposób odnosimy się do innych. Poprzez uważne badanie wzorców wewnątrz i na zewnątrz sali terapeutycznej, ludzie mogą osiągnąć rozwój psychiczny.

Mentalizacja

Odnosi się do naszej zdolności rozumienia stanów umysłowych – własnych i innych ludzi. Mentalizujemy, gdy próbujemy zrozumieć zachowania w kontekście intencji oraz innych stanów wewnętrznych. Skupienie się na tej specyficznie ludzkiej umiejętności, traktowanie jej jako narzędzia terapeutycznej interwencji stanowi podstawę Terapii Opartej na Mentalizacji.

Terapia systemowa

Terapia systemowa, rodzin, partnerska, małżeńska – łączy je wspólne rozumienie rodziny, jako systemu dynamicznie połączonych elementów, które wzajemnie na siebie wpływają. Nie ma tu pojedynczych wadliwych części. Psychoterapeuta pracuje z tym systemem, jako całością i każdego z jego członków czyni współodpowiedzialnym za zgłaszane trudności.

Terapia skoncentrowana na emocjach

To ugruntowany naukowo nurt stosowany głównie w terapii par. Łączy w sobie skupienie na indywidualnym doświadczeniu każdego z partnerów, w związku z poszukiwaniem powtarzających się wzorców w interakcji między partnerami, oraz ich zmianą na bardziej elastyczne i lepiej służące związkowi.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych