en_GBpl_PL
en_GBpl_PL

PSYCHOTERAPIA PAR

"Bezpieczna więź stanowi stabilny punkt oparcia, z którego startujemy, żeby poznawać to, co nieznane i wzrastać jako istoty ludzkie."

Sue Johnson

Terapia par może pomóc, gdy partnerzy odczuwają niemożność porozumienia się ze sobą nawzajem, kiedy mają problemy w komunikacji w związku. Czasem zgłaszają narastanie dystansu lub poczucie nadmiernej kontroli ze strony partnera. Pojawia się wzajemne obwinianie się czy poczucie, że związek się wypalił, a partnerów nic już ze sobą nie łączy. Czasem impulsem do szukania pomocy jest wpływ specyficznych wydarzeń, np. zdrady, poważnej choroby jednego z partnerów czy innego kryzysu życiowego.

Partnerzy z pomocą terapeuty mogą się przyjrzeć trudnościom w związku i poszukać rozwiązań. Ten typ pracy łączy w sobie skupienie na indywidualnym doświadczeniu każdego z partnerów, poszukiwanie powtarzających się wzorców w interakcji między partnerami, oraz ich zmianę na bardziej elastyczne i lepiej służące relacji.

Cztery najbardziej rygorystyczne badania (Johnson i in., 1999) Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT), wykazały większy rozmiar jej efektu, niż jakakolwiek inna forma terapii par. Terapia była skuteczniejsza u 70-75%, z czego u 86-90% stwierdzono znaczącą poprawę. Badania konsekwentnie wykazują doskonałe wyniki w zakresie utrzymywania się efektów terapii po jej zakończeniu, a niektóre z nich wskazują na znaczny postęp po zakończeniu leczenia.

Przeznaczona jest dla osób w każdym wieku, niezależnie od tego, czy są w związku małżeńskim, partnerskim, w związku mieszanym lub tej samej płci, żyjącym razem lub osobno.

Psychoterapię pary zawsze poprzedza pierwsza, wspólna konsultacja trwająca 75 minut, potem następują spotkania indywidualne z terapeutą. Następnie spotykamy się znów wspólnie, aby ustalić najbardziej optymalną formę pomocy.

Sesje początkowo odbywają się raz w tygodniu, a z biegiem trwania terapii, co dwa lub trzy tygodnie. Cały proces może trwać od kilku, do kilkunastu miesięcy, w zależności od wcześniejszych ustaleń.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych