en_GBpl_PL
en_GBpl_PL

PSYCHOTERAPIA PAR

"Terapeuta małżeński nieraz mówi: 'Nie jestem po pani stronie. Nie jestem po pana stronie. Skoro mam być terapeutą pary, jestem po stronie państwa związku."

Bogdan de Barbaro

Terapia par może pomóc, gdy partnerzy odczuwają niemożność porozumienia się ze sobą nawzajem, kiedy mają problemy w komunikacji w związku. Czasem zgłaszają narastanie dystansu lub poczucie nadmiernej kontroli ze strony partnera. Pojawia się wzajemne obwinianie się czy poczucie, że związek się wypalił, a partnerów nic już ze sobą nie łączy. Czasem impulsem do szukania pomocy jest wpływ specyficznych wydarzeń, np. zdrady, poważnej choroby jednego z partnerów czy innego kryzysu życiowego.

Partnerzy z pomocą terapeuty mogą się przyjrzeć trudnościom w związku i poszukać rozwiązań. Ten typ pracy łączy w sobie skupienie na indywidualnym doświadczeniu każdego z partnerów, poszukiwanie powtarzających się wzorców w interakcji między partnerami, oraz ich zmianę na bardziej elastyczne i lepiej służące relacji.

Cztery najbardziej rygorystyczne badania (Johnson i in., 1999) Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT), wykazały większy rozmiar jej efektu, niż jakakolwiek inna forma terapii par. Terapia była skuteczniejsza u 70-75%, z czego u 86-90% stwierdzono znaczącą poprawę. Badania konsekwentnie wykazują doskonałe wyniki w zakresie utrzymywania się efektów terapii po jej zakończeniu, a niektóre z nich wskazują na znaczny postęp po zakończeniu leczenia.

Przeznaczona jest dla osób w każdym wieku, niezależnie od tego, czy są w związku małżeńskim, partnerskim, w związku mieszanym lub tej samej płci, żyjącym razem lub osobno.

Psychoterapię pary zawsze poprzedza pierwsza, wspólna konsultacja trwająca 75 minut, potem następują spotkania indywidualne z terapeutą. Następnie spotykamy się znów wspólnie, aby ustalić najbardziej optymalną formę pomocy.

Sesje początkowo odbywają się raz w tygodniu, a z biegiem trwania terapii, co dwa lub trzy tygodnie. Cały proces może trwać od kilku, do kilkunastu miesięcy, w zależności od wcześniejszych ustaleń.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych