en_GBpl_PL
en_GBpl_PL

WARSZTATY

"Bezpieczna więź stanowi stabilny punkt oparcia, z którego startujemy, żeby poznawać to, co nieznane i wzrastać jako istoty ludzkie."

Sue Johnson

Dwudniowy warsztat online - wprowadzenie do Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (podejście Sue Johnson)- edycja VI.

Warsztat jest skierowany do psychoterapeutek i psychoterapeutów, którzy już pracują lub dopiero chcieliby zacząć pracę z parami. Proponujemy intensywny warsztat, którego głównym celem jest możliwość poznania EFT, doświadczenia tego modelu poprzez ćwiczenia, oglądanie nagrań z sesji, odgrywanie ról oraz dyskusję.

Warsztat nie jest częścią oficjalnej certyfikacji ICEEFT, jest za to dobrym wstępem przed decyzją o uczestnictwie w całościowym szkoleniu w przyszłości.

Wydarzenie planowane jest w całości na platformie Zoom od 9:30 do 17:30, w trakcie będą krótkie przerwy kawowe oraz dłuższa na lunch. Będziemy na zmianę poznawać teorię i ćwiczyć ją w praktyce.

Szczegółowe informacje:

• warsztat skierowany jest wyłącznie do profesjonalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym,
• będzie prowadzony w oparciu o materiały i filmy w języku polskim dostarczone przez prowadzącą,
• wszystkie osoby otrzymają certyfikat ukończenia warsztatu,
• w celu zapisania się należy wypełnić formularz umieszczony poniżej w wydarzeniu oraz uiścić opłatę.

Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję zapoznać się z tym jak:

• rozumieć problemy w parze z perspektywy teorii przywiązania,
• rozpoznawać negatywne cykle w parze,
• wydobywać na jaw emocje partnerów i pracować na nich w trakcie sesji terapeutycznej,
• kształtować nowe formy interakcji sprzyjające budowaniu więzi,
• przepracowywać urazy więzi takie jak zdrada.

Sue Johnson jest brytyjską psycholożką kliniczną, psychoterapeutką i autorką wielu książek (m. in. Przytul Mnie, Sens Miłości). Mieszka i pracuje od wielu lat w Kanadzie.Terapia skoncentrowana na emocjach (Emotionally Focused Therapy – EFT) została rozwinięta w latach 80-tych XX wieku jako terapia dla par. Obecnie model terapii EFT może być stosowany w terapii par, rodzin oraz w terapii indywidualnej. W EFT na pierwszym planie są emocje, które informują nas o głębokich potrzebach i więzi w relacji. EFT oferuje popartą szerokimi badaniami „mapę drogową", dzięki której terapeuta wie, jak pomóc parom i rodzinom w procesie zdrowienia. Według Międzynarodowego Centrum Doskonałości w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach) (ICEEFT) ok. 70-75 % par po pełnym cyklu EFT (ok. 15-25 sesji) osiąga cel uzdrowienia relacji, a ok 95% odczuwa wyraźną poprawę jakości relacji. Najnowsze badania funkcjonalnym rezonansem magnetycznym (fMRI) wykazały pozytywne zmiany w aktywności mózgu u par, które odbyły terapię EFT.

 

  kontakt@mentalia.pl
  Zoom
  koszt: 950 zł, obowiązuje wpłata całości kwoty przy zapisie.
  wystawiamy faktury

 

? Uwaga:
W przypadku rezygnacji z warsztatu po 15.001.2024 r. zwrot 50% opłaty.


   Kilka informacji o prowadzącej Barbarze Sławik:


  Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy), ukończyła szkolenie w Podyplomowym Studium Psychoterapii w podejściu psychodynamicznym oraz Studium Terapii Par i Rodzin przy Laboratorium Psychoedukacji, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła także podstawowy i zaawansowany etap szkolenia psychoterapii opartej na mentalizacji (Mentalization Based Treatment), akredytowanego przez Anna Freud Center w Londynie.  Jest członkinią Sekcji Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Zgodnie z wymogami formalnymi i etycznymi pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów. 

Od 2017 roku związana z rozwojem w Polsce nurtu terapii skoncentrowanej na emocjach (Emotionally Focused Therapy).  Jest pierwszą w Polsce certyfikowaną przez ICEEFT terapeutką oraz superwizorka EFT. Jest członkinią Międzynarodowego Centrum Doskonałości w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (ICEEFT) w Kanadzie oraz współzałożycielką i Prezeską Polskiego Stowarzyszenia EFT (PSEFT). Od 2019 roku prowadzi dla polskiej społeczności psychoterapeutów szkolenia z EFT, a od 2021 roku także superwizje i seminaria.

Brała udział w rocznym seminarium „Psychoterapia osób nieheteroseksualnych - LGB" oraz szkoleniu "Pacjent z dysforią i niezgodnością płciową w gabinecie psychologa". Pracuje z osobami LGBTQ+

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz dyplomowana trenerka. Wcześniej była związana zawodowo z rozwojem interpersonalnym i prowadziła warsztaty oraz szkolenia.  Pracuje również w języku angielskim.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych